Login

Gal Nedivivoice over

The Digital Portfolio of Gal Nedivi Voice Overבין אם מדובר בפרסומת, בפרומו, בסרט, או בתוכנית טלוויזיה, לקול המלווה את התמונה
ומעביר את המסרים יש חשיבות מכרעת לרושם הנוצר, וכפועל יוצא להצלחת הפרויקט כולו.

בחירה בקריין מקצועי ומנוסה מבטיחה תהליך עבודה פשוט, קצר, נקי מדאגות,
ותוצאה איכותית וחסרת פשרות.

קולו של גל נדיבי מלווה כבר מעל לעשור פרסומות, פרומואים, סרטים, ותוכניות
של גופי השידור וההפקה הגדולים והמובילים בישראל, ביניהם זכיינית ערוץ 2 "רשת",
ערוצי "ספורט 1" ו"ספורט 2", ערוצי "ויוה", ושלל ערוצי סרטים וסדרות בכבלים ובלווין,
ומפרסמים מהגדולים והבולטים במשק, כמו "פלאפון", "שופרסל", "המשביר לצרכן",
"קופ"ח מכבי", "אורביט", ועוד רבים וטובים, והכל תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר
של קריינות איכותית, מרשימה ומדויקת, בכמעט כל סגנון ואווירה נדרשת.

באתר זה אתם מוזמנים להתרשם ממספר דוגמאות מתוך מגוון עבודות הקריינות.

לנוחיותכם, הדוגמאות מקוטלגות על פי סגנונות נפוצים.
לפרטים נוספים וליצירת קשר

 

Mail:  contact@nedivi.com

פר™’ת - ž‘צע פקק ”–”‘

October 3, 2009+br320+br240+br1

צ'™˜•ס

October 3, 2009+br320+br240+br2

”žש‘™ר œצר›Ÿ

October 10, 2009+br320+br240+br3

ש•פרסœ “™œ

October 10, 2009+br320+br240+br4

ק•œ’™™˜

October 3, 2009+br320+br240+br5

•פ™ס “™פ•

October 3, 2009+br320+br240+br6

תנ•ר™ ס•˜ר - œק˜ר”

October 10, 2009+br320+br240+br7

”פ•œ™’רף

October 3, 2009+br320+br240+br8

›œ‘•˜ק

October 3, 2009+br320+br240+br9

פר•ž• רש ”שנ”

October 3, 2009+br320+br240+br10

פר•ž• ™• רש•Ÿ - ער•ץ 2

October 3, 2009+br320+br240+br11

—™ש ’“ - žפעœ ”פ™ס

October 3, 2009+br320+br240+br12

Got U

October 3, 2009+br320+br240+br13

פר•ž• žש—ק ž›•ר - ער•ץ 2

October 3, 2009+br320+br240+br14

פœפ•Ÿ נ˜ס˜™ק

October 3, 2009+br320+br240+br15

ס•נ•œ - ס• ’•“

October 12, 2009+br320+br240+br16

פœפ•Ÿ —•œ

October 3, 2009+br320+br240+br17

רש•ת ”˜‘ע •”’נ™

October 12, 2009+br320+br240+br18

•™ס•צק™ ™™ס ˜™

October 10, 2009+br320+br240+br19

‘˜™—•ת ‘“ר›™

October 3, 2009+br320+br240+br20

ש•פרסœ ‘™’

October 3, 2009+br320+br240+br21

פר™’ת ס—•˜

October 3, 2009+br320+br240+br22

ס™žנס

October 3, 2009+br320+br240+br23

“™סק ”•סף שœ ’™“™ ’•‘

October 3, 2009+br320+br240+br24

–•ר™

October 3, 2009+br320+br240+br25

—•ק •™ר נק™

October 3, 2009+br320+br240+br26

ס•‘ר•

October 3, 2009+br320+br240+br27

פר•ž• •œפŸ ש™ש™

October 10, 2009+br320+br240+br28

תש“™ר œעž•תת ק• œ—™™

October 10, 2009+br320+br240+br29

תש“™ר ‘“™קת œ—ץ “

October 3, 2009+br320+br240+br30

פר•ž• סר•’™

October 10, 2009+br320+br240+br31

Portfolio of Gal Nedivi Voice Over. Powered by ProFolio.

Portfolio ProFolio Digital Portfolio of Visual Artists MyProFolio Sticktacular Productions Created By Zach Krasner